Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är en försäkring som måste tecknas på varje motordrivet fordon som används i trafiken, i enighet med trafikskadelagen (1975:1410). Om fordonet är avställt behövs ingen trafikförsäkring. För att kunna teckna en trafikförsäkring krävs det att denna tecknas av fordonets registrerade ägare.

Vad är en trafikförsäkring?

En trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring som gör att det går att få ekonomisk ersättning för vissa skador som uppstår i trafiken. Exempel på detta kan vara att personer som skadas vid en olycka får ersättning för skada på person, både för förare och passagerare. Det kan också göra att sakskador ersätts, till exempel om du krockar med en lyktstolpe så står i regel trafikförsäkringen för denna kostnaden.

En trafikförsäkring ersätter ej skador på det egna fordonet och ger inte ersättning för varor som transporterats om det är du själv som orsakat skadan.

Hur tecknas en trafikförsäkring?

I samband med att du blir registrerad som fordonsägare till ett motordrivet fordon ska du teckna en trafikförsäkring. Försäkringen tecknas samma dag som fordonet tas i trafik. Om fordonet är avställt behöver du inte ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen kan tecknas hos olika försäkringsbolag.

Du kan säga upp försäkringen om du ställer av fordonet, säljer fordonet, avregistrerar fordonet eller tecknar en ny trafikförsäkring hos ett annat försäkringsbolag.

Vad händer om man inte har en trafikförsäkring?

Om du använder ett motordrivet fordon utan en trafikförsäkring skickas en rapportering till Trafikförsäkringsföreningen varpå du får betala en så kallad ”trafikförsäkringsavgift”. Detta är en avgift som tillkommer som följd av att brutit mot trafikskadelagen (1975:1410). Denna avgift är högre än avgiften som betalas vid trafikförsäkringen.