Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkring, även kallat garageförsäkring, är en fordonsförsäkring som ger ett skydd motsvarande en helförsäkring under tiden som bilen är avställd.

En bil som är avställd utsätts inte för samma skaderisk som en bil som används. Trots detta finns det fortfarande vissa saker som kan drabba en bil som är avställd som kan bli kostsamt för bilägaren om ingen avställningsförsäkring har tecknats. Hit hör saker som stöld, brand, vagnskada, skadegörelse eller att bilen blir påkörd. Avställningsförsäkringen gäller så länge bilen befinner sig i Sverige. I avställningsförsäkringen ingår även rättsskydd.

Hos vissa försäkringsbolag kommer du automatiskt få en avställningsförsäkring om du ställer av bilen – såvida du när bilen var påställd hade en hel- eller halvförsäkring. För att ställa av bilen kontaktar du Transportstyrelsen och försäkringarna kan du, om du vill, köpa hos försäkringsbolag. När du har ställt av en bil får du inte längre köra med den lagligt, fram tills dess att du har ställt på den igen.

Avställningsförsäkringen kan bland annat innefatta försäkring mot skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion, skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador, ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål, försäkring vid stöld, tillgrepp, försök till stöld och/eller tillgrepp (obs! Avmonterade fordonsdelar måste vara inlåsta i ett utrymme som enbart du har tillgång till). Försäkringen gäller även för skador som uppstått vid skadegörelse av tredje person eller annan yttre olyckshändelse