Halvförsäkring

En halvförsäkring är en typ av försäkring som går att teckna på motordrivna fordon. En halvförsäkring brukar även innehålla den obligatoriska trafikförsäkringen, vilket kan göra det mer kostnadseffektivt att teckna en halvförsäkring om man vill ha försäkringar utöver trafikförsäkringen.

Vad innebär halvförsäkring?

En halvförsäkring innehåller försäkringar och skydd för brand, glasskador, stöldskador, assistans och räddning, maskinskada, rättsskydd, elektronik, allrisk och kris. Försäkringen ersätter inte bilskador som uppstått vid skadegörelse, trafikolyckor eller andra yttre olyckshändelser. Om du vill ha försäkring för detta ska du istället teckna en helförsäkring.

Vilken ersättning ges vid halvförsäkring?

Om bilen råkar ut för glasskador kan halvförsäkringen ersätta glasrutorna som krossats om det skett på grund av stenskott. Du får ej ersättning om det är en annan person eller ett annat fordon som orsakat skadan.

Vid inbrott i bilen eller bilstöld får du ersättning om du har halvförsäkring. Kravet för detta är att bilen har varit stulen i över en månads tid efter att en skriftlig skadeanmälan gjorts. Om bilen hittas under denna tiden och har skador, eller om bilen skadats vid stöldförsök, kommer du också få betalt för skadorna.

Om det börjar brinna i bilen som följd av brand, explosion eller åsknedslag får du ersättning för de skador som uppkommit på elektroniska sladdar som en följd av kortslutningen.

Om bilen råkar ut för driftstopp eller behöver bogseras eller bärgas iväg vid en trafikolycka eller punktering kommer du få hjälp med detta om du har en halvförsäkring. Bärgning kan ske även om nycklarna tappats bort, låsts in i bilen eller gått sönder. Ibland kan du också få ersättning för hemtransporten av både föraren och passagerarna, samt får förflyttning av släp- eller husvagn betalt.

Allrisk på bilen gäller för personbilar som är som mest åtta år gamla, då kan ersättning ges för oförutsägbara och plötsliga skador som uppstår. Det kan till exempel handla om att inredningen i bilen råkar tas sönder eller skadas. Till detta hör även att råka tanka bilen med fel drivmedel eller om bilnyckeln tappats bort eller skadats.