Helförsäkring

En helförsäkring är en försäkring som kan tecknas på ett motordrivet fordon för att skydda det mot så många ekonomiska skador som möjligt. En helförsäkring täcker samma saker som en halvförsäkring gör (inklusive trafikförsäkring) och dessutom täcker det vagnskador. Detta innebär att du kan få ersättning om skador skulle uppstå på din bil som en följd av trafikolycka, yttre olyckshändelser eller skadegörelse – även om det är du själv som orsakat skadan.

När man köper en nytillverkad bil hos leverantören brukar denna ha en vagnskadegaranti automatiskt, vilket innebär att du inte behöver teckna en helförsäkring om du inte vill utan lika gärna kan teckna en halvförsäkring eller enbart en trafikförsäkring.

Vad innebär vagnskada?

Vagnskador innebär olika skador som uppstått på bilen, till exempel om du råkat köra in i ett metallföremål som skadat bilen, om bilrutorna gått sönder eller om bilen är trasig efter en trafikolycka. Helförsäkringen gäller även om bilen blivit skadad vid transport på andra fordon, såsom båt eller bärgningsbil. Om det finns en takbox monterad på bilen omfattas även denna av helförsäkringen.

Tilläggsförsäkring

Om du vill ha ännu fler försäkringar än en helförsäkring kan du köpa en så kallad tilläggsförsäkring vid namn MER. Denna kan tecknas om du alltid vill kunna ha tillgång till en bil, till exempel om din bil skulle bli skadad, bli stulen eller gå sönder. MER-försäkringen gör att du, när du hyr en bil, bara behöver stå för 25 procent av kostnaden för hyrbilen på egen hand medan försäkringen står för de resterande 75 procenten. Hyrbilen kan behållas under hela reparationstiden för din bil och som längst under 45 dagar. Det går även att få kontakt ersättning istället för pengar för hyrandet av en hyrbil.