Länsförsäkringar entusiastförsäkring

Länsförsäkringar entusiastförsäkringEn entusiastförsäkring är en försäkring som är anpassad efter olika unika typer av bilar, vilka ofta är av ett äldre slag i ett fint skick. För att skydda bilen går det att teckna en entusiastförsäkring som ger ett grundläggande ekonomiskt skydd, där just denna typen av försäkring är den mest fördelaktiga i sammanhanget.

Vad krävs för att kunna få entusiastförsäkring?

För att kunna teckna en entusiastförsäkring för en bil krävs det att några punkter uppfylls:

  • Du försäkrar den i egenskap av privatperson;
  • Bilen är i fint skick;
  • Bilen har ett värde, antingen historiskt eller kulturellt;
  • Bilen är minst 20 år gammal;
  • Du bekostar själv olika åtgärder i skadeförebyggande syfte.

Det ställs även aktsamhetskrav för att få försäkringen, vilka innefattar:

  • Bilen får aldrig användas som bruksbil;
  • Bilen ska alltid stå i ett godkänt garage;
  • Bilen får maximalt köra 500 mil per år;
  • Den skadeförebyggande utrustningen som krävs av försäkringsbolaget som tecknar försäkringen ska ha monterats senast 30 dagar efter att försäkringen börjat gälla.

Vad försäkras med en entusiastförsäkring?

När man har en entusiastförsäkring innebär det att försäkringen gäller som trafikförsäkring, brand-, glas-, rättsskydds-, kris- och vagnskade-, stöld-, assistans och räddningsskydd. Försäkringen gäller dessutom vid utställningar av bilen och när bilen transporteras på ett annat fordon. Om olika delar av bilen går sönder gör försäkringen så du får ersättning för reservdelar till bilen.

Beroende på bilens värde ligger procentsatsen för självrisken på olika prisbasbelopp. Om bilen är värt 100 000 kronor ligger självrisken på 3 procent av detta. Om bilen är värd 1 449 000 kronor utgörs självrisken av 25 procent av prisbasbeloppet.

Hur länge gäller försäkringen?

Standardlängden för entusiastförsäkringen gäller under ett års tid om inte annat har bestämts. Försäkringen börjar gälla den dag som anges i försäkringsbrevet. Om du vill att försäkringen börjar gälla samma dag som du köper försäkringen börjar den som tidigast gälla efter det klockslagen som försäkringen tecknades. Om du inte säger upp försäkringen kommer den automatiskt förnyas. Om en försäkring inte betalas inom 14 dagar efter att den har gått ut, slutar försäkringen gälla.