Bilsport & MC Bilförsäkring för Entusiastbil

Bilsport & MC Bilförsäkring för EntusiastbilEn entusiastbil är en äldre bil i fint skick som främst används som hobbybil. För att skydda bilen ekonomiskt kan det vara en god idé att teckna en entusiastbilsförsäkring, vilket kan göras hos bland annat Bilsport & MC. Bilsport & MC erbjuder omfattande och prisvärda försäkringar som finns i olika slag och grader.

Vad krävs för att kunna teckna entusiastbilsförsäkringen?

För att kunna teckna en försäkring för din entusiastbil krävs det att vissa punkter uppfylls:

  • Bilen måste vara av årsmodell 1995 eller äldre (undantag: amatörbyggen utan årsmodell);
  • Bilen används som hobbybil;
  • Bilen körs max 1 000 mil per år;
  • Bilen förvaras i ett godkänt garage under nätterna, garaget får som mest ha åtta bilar parkerade i sig;
  • Bilen är utrustad med brandsläckare;
  • Bilen körs utomlands som mest 6 veckor per år;
  • Bilen får inte vara en bruksbil;
  • Offroadbilar och husbilsinredda fordon försäkras ej;
  • Försäkringen gäller ej vid körning på en motorbana.

Utöver dessa punkter görs det alltid en individuell bedömning av bilen som ägaren vill försäkra för att få en så rättvis bild som möjligt.

Vilka olika typer av entusiastbilsförsäkring finns?

De olika typerna av försäkring för entusiastbilar som finns hos Bilsport & MC är trafikförsäkring, helförsäkring, hel+försäkring, husvagnsförsäkring samt garange-/byggförsäkring.

En hel+försäkring täcker trafikförsäkring, försäkring vid brand- och transport, stöld (inklusive transportstöld), räddning, rättsskydd, glas, vagnskada, hyrbil, utökade tillbehör och utökad lackersättning. En helförsäkring täcker samma punkter förutom hyrbil, utökade tillbehör och utökad lackersättning. En husvagnsförsäkring täcker samma saker som en helförsäkring med undantag för trafikförsäkring. Trafikförsäkringen går att köpa separat och täcker då enbart trafikförsäkring. Vid försäkring av garage-/bygg gäller försäkringen för brand och stöld (båda gäller även vid transport).