Bilskatt

En veteranbil är en bil som är minst trettio år eller äldre än detta, räknat från fordonsåret. Detta gäller även för andra fordon med samma ålder. Detta inkluderar bland annat veteranlastbilar, veterantraktorer, veteranmotorcyklar men även andra likvärdiga fordon.

Om du har en veteranbil eller ett veteranfordon som är 30 år eller äldre behöver du inte skatta på denna så länge den inte används i yrkesmässig trafik. Detta beror på att de inte längre är skattepliktiga. Yrkesmässig trafik är den trafik som yrkesmässigt bedriver trafik för gods- och persontransporter.

Anledningen till att denna typ av bilar är skattebefriade beror på att de förmodas användas mindre än vanliga bruksbilar och därmed heller inte kommer slita lika mycket på vägarna som andra bilar. Slitage och underhåll av vägar var anledningen till att bilskatten från början infördes. För utsläpp som bilen förorsakar finns fortfarande bensinskatten.

Undantag för bilskatt finns även för andra typer av bilar och fordon. Till dessa hör personbilar, bussar, motorcyklar och lastbilar som inte används i yrkesmässig trafik och som nämns i yrkestrafiklagen 1998:490. Detta kan bland annat legitimeras genom att fordonen kör linjetrafik och anses vara allmänheten till nytta. Fordon som enbart är inregistrerade en kort period är också befriade från att betala bilskatten.

Ytterligare undantag från bilskatten är motorredskap såsom skogsmaskiner med högst 2 tons tjänstevikt, släpvagnar med totalvikt på max 750 kg, räddningsfordon som ansökt om och blivit beviljade om att ej behöva betala bilskatt samt påhängsvagnar som överstiger 3 000 kg och som dras av dieseldrivna fordon.