Veteranbilar

Veteranbilar skiljer sig ganska rejӓlt från dagens elektroniska underverk, utvecklingen inom bilindustrin har gått framåt med stormsteg. Men egentligen så ӓr inte dessa bilar så gamla, man kallar dem fӧr veteranbilar redan 20 eller 30 år efter tillverkningen. Detta gӧr att uttrycket ӓr nog så brett, det kan vara allt från bӧrjan av 1900-talet till dagens 90-tal. FIVA, den internationella organisationen fӧr veteranbilar, delar dӓrfӧr in dem i flera kategorier. Fӧre 1905 kallas de fӧr antika, och mellan 1905-1918 veteranbilar. Dӓrefter finns det vintage, klassisk och post. I Sverige rӓknas bilar som ӓr tillverkade 1950 eller tidigare som veteranbilar av Trafikverket.

Veteranbil

Det ӓr ett nӧje att se dessa gamla bilar omhӓndertagna och renoverade. Ibland hålls det tӓvlingar eller parader, då man riktigt kan njuta av de annorlunda veteranbilarna. Ett exempel ӓr Gӓrdesloppet som hålls i Stockholm varje år och som hade sin start redan på 1920-talet. I England hålls det en tӓvling varje år som går från London till Brighton och tillbaka igen. Strӓckan ӓr på 150 km, och det ӓr bara riktigt gamla bilar från fӧre 1905 som deltar, Ett riktigt spektakel som drar många besӧkare.

Entusiaster av veteranbilar går ofta samman i olika organisationer och klubbar. En del av dessa ӓr fӧr de flesta sorters bilar, medan andra ӓr specialiserade på ett visst mӓrke eller modell. Det kan vara Volskwagen, eller kanske Fiat 500. Redan år 1950 bildades den fӧrsta klubben i Sverige, Automobilhistoriska klubben. Den har flera olika grenar runt om i landet, med huvudkontor i Stockholm, och har flest antal medlemmar. Annars ӓr många av klubbarna bildade runt en speciell modell eller mӓrke, som Volvo Amazon, Saab eller Corvette.

Handeln med veteranbilar och deras reservdelar ӓr stor. Man kan ju inte sӓtta vad som helst i en gammal fin motor, utan det gӓller att hitta rӓtt delar. Mycket importeras, det hӓr ӓr ett intresse som binder samman folk från hela vӓrlden. Ett bra sӓtt att hitta delar och annat som kan behӧvas ӓr genom de olika veteranbilsklubbarna. De har ett stort nӓtverk och intresse av sina modeller.

De flesta som håller på med veteranbilar har en passion fӧr det, att se en fin gammal bil i gott skick ӓr ett nӧje. Man lӓgger ner stor tid och pengar på att fixa upp sin bil. En del samlar på dem och har flera stycken, antingen av olika modell eller inom samma mӓrke. Allt detta har hållit veteranbilarna levande så man kan njuta av dem i lång tid framӧver.